Ślub kościelny, piękna i niezwykle wzruszająca uroczystość nie jest uznawana przez polskie prawo. Aby wydarzenie to miało moc prawną, należy wziąć ślub konkordatowy, bądź cywilny.

Dla Katolików jest on ceremonią pojednania się dwojga ludzi przed obliczem Boga. Zwyczajowo ceremonia zaślubin odbywa się w parafii Panny Młodej lub Pana Młodego – jednak na zasadzie „licencji” wydanej przez proboszcza, może się odbyć w dowolnej, wybranej przez Młodych parafii.

Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:

 • Dowody osobiste.
 • Metryki chrztu – nie starsze niż 3-miesięczne.
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 • Świadectwa nauki religii (zależy od parafii).
 • Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.

6 miesięcy przed wybraną datą ślubu

 •  należy zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

3 miesiące przed ustaloną datą ślubu

 •  w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje.
 • Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.
 • Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi

Nauki przedmałżeńskie

 • Trwają około 10 tygodni, więc dowiedzcie się, kiedy się zaczynają.
 • Spotkania w poradni rodzinnej – mogą trwać nawet 6 tygodni.
 •  Tydzień przed wybraną datą ślubu należy spisać akt ślubu.

Spisanie aktu ślubu

W tym celu powinniście stawić się z kompletem dokumentów (bez zaświadczenia o spowiedzi) w kancelarii parafialnej.

Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy.

Dzień przed ślubem po raz drugi powinniście przystąpić do sakramentu spowiedzi.

Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka ta osoba. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o zgodę występuje proboszcz).

Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.


 

  

Ślub cywilny: kiedy załatwiać?

Ślub cywilny możecie załatwić w bardzo krótkim czasie. Musicie zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) na 31 dni (co najmniej) przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Ceremonia jest ekspresowa – trwa zaledwie 15 minut.

Ślub cywilny: jakie formalności przed ślubem

Ślub cywilny możecie zawrzeć w każdym urzędzie w całej Polsce. W urzędzie zostanie Wam zadanych kilka pytań po to, aby urzędnik mógł stwierdzić, iż nic nie stoi na przeszkodzie w zawarciu małżeństwa. Tam też musicie zadecydować jakie nazwisko przyjmuje żona oraz w przyszłości Wasze dzieci (warto tą kwestię przedyskutować wcześniej).

Ślub cywilny: dokumenty

Ilość dokumentów, które powinniście mieć ze sobą wybierając się po raz pierwszy do USC zależy od… waszego stanu cywilnego.

1Panna i kawaler: dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia.

 

2Rozwódka/rozwodnik: dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z konieczną adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu.

 

3Wdowa/wdowiec: dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu zgonu małżonka.

 

Jeśli kobieta jest nieletnia (pomiędzy 16 – 18 lat) musi mieć przy sobie także postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo.

Ślub cywilny: przebieg uroczystości

W dniu planowanego ślubu musicie pojawić się w Urzędzie wraz ze świadkami. Urzędnik wygłasza mowę, a Wy powtarzacie słowa przysięgi. Podpisujecie akt małżeństwa i zakładacie sobie nawzajem obrączki. Tego samego dnia możecie odebrać odpisy aktu ślubu. Potem następuje chwila na składanie przez gości życzeń. Wznoszenie toastu lampką szampana, jest… zakazane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy (a takim jest USC) grozi karą grzywny. Oczywiście macie jednak wpływ na przebieg tej urzędowej ceremonii i możecie sprawić by była nieco bardziej uroczysta.

Standardowy tekst przysięgi w Urzędzie Stanu Cywilnego

Świadoma(y) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny/Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe.

Ślub cywilny: własny tekst

W świetle przepisów prawa zawarcie małżeństwa w USC nie jest tak naprawdę ślubem. To czynność administracyjna, a para nie ślubuje, a składa oświadczenie przed kierownikiem urzędu (lub jego zastępcą). W urzędzie stanu cywilnego dokonuje się więc niejako rejestracji zawarcia małżeństwa. Ale oświadczenie o tym, że wstępujecie w związek małżeński możecie rozbudować wedle własnego uznania o indywidualne treści.

Ślub cywilny: ile to kosztuje

Opłaty, które musicie uiścić w przypadku ślubu cywilnego to:

1opłata skarbowa w wysokości ok. 80 zł

 

2skrócony odpis aktu urodzenia (koszt 20 zł w przypadku innego urzędu niż ten w którym będzie zawarty związek)

 

3opłata za oprawę muzyczną ceremonii (to nie jest obowiązkowe) – 50-100zł

 

Jeśli wybierzecie opcję ślubu cywilnego poza USC koszty zaczną się mnożyć – poczynając od oprawy i dekoracji, kończąc na opłaceniu dojazdu urzędnika (którego najpierw trzeba do tego przekonać, bywa to możliwe) na miejsce ceremonii.

Ślub cywilny poza urzędem stanu cywilnego

Według utartych zwyczajów urzędowych i ustawy tylko w przypadku, gdy z poważnych przyczyn uniemożliwione jest dotarcie pary młodej do urzędu stanu cywilnego (np. choroba, odbywanie kary aresztu) kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu. Współcześnie czasem można przekonać urzędników do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom Młodych. Najlepiej jest napisać urzędowe pismo/podanie w tej sprawie. To czego ustawa nie zabrania jest przecież możliwe.

 

 

Ślub konkordatowy – wizyta w kancelarii parafialnej – Etap 1

Pierwszy krok to wizyta w kancelarii parafialnej, w której odbędzie się ślub. Wybierzcie się tam w okresie od 6 do 3 miesięcy przed ślubem. Weźcie ze sobą:

 

 •  świadectwa bierzmowania narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
 •  świadectwa chrztu narzeczonych (otrzymacie je w swoich kancelariach parafialnych; dokumenty ważne są przez 3 miesiące)
 •  zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (można donieść w późniejszym terminie)
 • dowody osobiste

Urzędnik kościelny na podstawie zgromadzonych kompletów dokumentów sporządzi protokół przedślubny oraz rozpisze zapowiedzi przedślubne. Zapowiedzi są wygłaszane przez 2 tygodnie w parafii panny młodej oraz pana młodego. Niestety, to do Was należy obowiązek poinformowania swojej parafii o planowanym ślubie i prośba o wygłoszenie zapowiedzi (nie uczyni tego za Was parafia, w której bierzecie ślub).

 

Ślub konkordatowy – zgłoszenie do USC – Etap 2

Na mniej niż 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do USC. Musicie mieć ze sobą:

 

 • dowody osobiste
 • skrócone odpisy aktów urodzenia
 • wdowiec/wdowa musi przynieść akt zgonu współmałżonka

W USC odpowiecie na kilka formalnych pytań, do których nie musicie się przygotowywać. Jedyne co powinniście ustalić przed wizytą, to nazwisko jakie przyjmie żona po zawarciu związku, gdyż będziecie musieli je podać urzędnikowi.

Na tej podstawie USC wyda zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie te jest ważne tylko przez 3 miesiące (więc ślub musi się odbyć w następnych 3 miesiącach).

 

Jeszcze raz do kancelarii parafialnej – Etap 3

Gdy już będziecie mieli zaświadczenie z USC udacie się powrotem do kancelarii parafialnej, w której bierzecie ślub (w zależności od kancelarii parafialnej udajcie się tam od tygodnia do dnia poprzedzającego ślub). Dokumenty, które musicie przynieść to:

 

 •  zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (dokument z USC)
 • zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej (o ile jeszcze tego nie dostarczyliście)
 •  potwierdzenie o odczytaniu zapowiedzi w parafiach narzeczonych

Tuż przed ślubem konkordatowym – Etap 4

Tuż przed ślubem:

 •  przynieście do kancelarii zaświadczenia o odbytych spowiedziach przedślubnych
 • w dniu ślubu podpiszecie zgodę na skutki cywilno-prawne małżeństwa konkordatowego; stosowne dokumenty podpisują także świadkowie oraz duchowny

Formalności po ślubie konkordatowym – Etap 5

Po ślubie, w ciągu 5 dni od daty zawarcia małżeństwa Kościół ma obowiązek przesłać komplet dokumentów do USC. Ten zaś sporządza akt ślubu. Jeżeli wszystko odbędzie się bez przeszkód, po 2 tygodniach możecie udać się do USC po odbiór skróconych aktów małżeństwa.

 

Opłaty:

 •  opłata skarbowa – 84 złote
 •  odpis skrócony – 22 złote
 •  odpis zupełny – 33 złote
 •  opłaty w kościele – co ‘łaska’ (zazwyczaj ‘co łaska’ zdecydowanie przewyższa pozostałe opłaty)